Privacy statement - persoonsgegevens en medisch dossier

Het is voor Witte Kruis van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze patiënten en medewerkers. In deze samenvatting van het privacy statement leest u hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij ze gebruiken. Het volledige document is via een link onderaan deze pagina beschikbaar.
 
Witte Kruis verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden:
  1.  de betrokkene heeft toestemming gegeven (o.a. WGBO);
  2.  noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (o.a. WGBO);
  3.  noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (o.a. de meldplicht voor infectieziekten);
  4.  noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van betrokkene (o.a. medische noodzaak).

Wanneer, waarvoor en hoe lang verwerkt Witte Kruis uw persoonsgegevens?

  • Zodra u als patiënt met Witte Kruis in aanmerking komt en zorg ontvangt, wordt u als patiënt geregistreerd en gaan we uw persoonsgegevens verwerken. Dit geldt ook voor uw contact met de meldkamer ambulancezorg. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, verstrekken aan direct betrokken zorgverleners en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. Wanneer u door ons wordt behandeld, gaan we uw medische gegevens verwerken in uw patiëntendossier. Dit gebeurt vanaf het eerste contact met de ambulancezorg, zijnde de meldkamer ambulancezorg.
  • Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen. Dat is ook iets waar wij voor staan. Iedere zorgverlener van Witte Kruis doet zijn of haar uiterste best om u de beste behandeling te geven. Uw medische gegevens, zoals wat u de ambulancemedewerker vertelt, uitslagen van onderzoeken die tijdens de ambulance-hulpverlening gedaan worden, de werkdiagnose die gesteld wordt en het advies of de overdracht aan een volgende zorgverlener, hebben we als medische gegevens nodig c.q. verwerken we als medische gegevens. Behalve uw medische gegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een ander persoon. Wanneer we u vervoeren hebben we de gegevens ook nodig voor de financiële administratie en declaratie bij de zorgverzekeraar. Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om u goede zorg te kunnen verlenen.
  • In bepaalde gevallen kunnen we uw gegevens (geanonimiseerd) gebruiken voor onderzoek. Voor deelname aan een onderzoek vragen we uw toestemming en/of geldt een wettelijke grondslag. Als u gebruik van uw gegevens niet wenst, kunt u daar bezwaar tegen maken middels de aangegeven procedure in het toestemmingsformulier of door het contactformulier op onze website in te vullen. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.
  • De gegevens kunnen eveneens verwerkt worden ten behoeve van de financiële administratie (o.a. declaratie bij de zorgverzekeraar), een overzicht voor managementinformatie en de afhandeling van incidentmeldingen (o.a. klachten/calamiteiten) of juridische procedures.
  • We bewaren uw gegevens – conform de wettelijke verplichting daartoe – minimaal 15 jaar na het eindigen van de behandeling. Dit geldt alleen voor de gegevens die tot het medisch dossier behoren.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoons- en medische gegevens. Daarnaast heeft u het recht om gegevens te wijzigen, te vernietigen (bijvoorbeeld na de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar) of over te dragen. De uitgangspunten c.q. voorwaarden van deze rechten kunt u terugvinden in de uitgewerkte versie van dit privacy statement van Witte Kruis. Deze is te raadplegen via deze link.

Inzien, wijzigen en/of vernietigen persoons- en medische gegevens

U kunt uw verzoek indienen via het specifiek daartoe ingerichte contactformulier 'persoonsgegevens en medisch dossier' op onze website (met in de bijlage uw ondertekende aanvraag). In het verzoek dient u uiteen te zetten met welk doel u dit verzoek indient, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen (het BSN-nummer en de pasfoto mogen onleesbaar worden gemaakt) en dient u uw verzoek te voorzien van een met pen geschreven handtekening. Witte Kruis zal – door het vergelijken van de handtekening op uw aanvraag en het identiteitsbewijs – verifiëren of u de patiënt bent c.q. gerechtigd bent om het verzoek omtrent uw gegevens in te dienen. Mocht u iemand anders machtigen voor het verzoek omtrent uw gegevens, dan moet een machtigingsformulier c.q. ondertekende toestemmingsverklaring mee worden gestuurd.

Wijzigingen

Witte Kruis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via website(s) en nieuwsbrieven.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop Witte Kruis persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier persoonsgegevens en medisch dossier of  contactgegevens op de website. Hier kunt u ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens. 

Functionaris voor gegevensbescherming

Witte Kruis – en haar dochterondernemingen ACM Opleidingen (en OSG) en Stan – heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld die toeziet op correcte naleving van de privacywetgeving. Mocht u specifieke vragen hebben voor de Functionaris voor Gegevensbescherming, dan kunt u deze functionaris bereiken via privacy@connexxion.nl

Voor onze dochterondernemingen ACM Opleidingen (en OSG) en Stan zijn specifieke privacy statements van toepassing. Deze zijn vindbaar op de website van de dochteronderneming, inclusief verwijzing naar de rechten ten aanzien van de gegevens die bij hen verwerkt worden. Wanneer u van mening bent dat Witte Kruis niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van uw opmerking of klacht, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 
De complete uitgebreide versie van dit privacy statement kunt u eveneens vinden op onze website, via deze link.
 
 
Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookies beleid. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hiervoor akkoord. Sluiten