Professionals met passie
Werken bij Witte Kruis

De medewerkers van Witte Kruis staan 24 uur per dag en 7 dagen per week klaar voor mensen die gebruik willen maken van onze zorg. Deskundig en betrokken ofwel professionals met passie, dat is Witte Kruis.

24/7 paraat

Onze patiënten en cliënten rekenen op onze zorg. Zorg die wij alleen kunnen bieden door onze hooggekwalificeerde zorgverleners.Enkele veel voorkomende vacatures bij Witte Kruis zijn Ambulancechauffeur, Ambulanceverpleeg- kundige, Meldkamercentralist en Huisartsenchauffeur. Lees hieronder meer over de verschillende functies.

Ambulancechauffeur

Een ambulancechauffeur zorgt ervoor dat de ambulance snel en veilig ter plaatse komt. Hij assisteert de ambulanceverpleegkundige bij het uitvoeren van medische handelingen, bijvoorbeeld door het aangeven van materialen, het klaarzetten van medicijnen en het opstarten van apparatuur en dergelijke.

Communicatie
Tijdens de rit terug naar het ziekenhuis informeert de ambulancechauffeur de centralist van de Meldkamer Ambulancezorg over de toestand van de patiënt en de aard van eventuele verwondingen. De ambulancechauffeur is verantwoordelijk voor alle communicatie met ziekenhuizen, huisartsen, meldkamer, politie en/of brandweer.
 

Onderhoud voertuig
De ambulancechauffeur zorgt voor kleine onderhoudswerkzaamheden aan het voertuig, zoals de dagelijkse controle van lampen, sirene, oliepeil, brandstof en mobilofoon. Ook is de ambulancechauffeur verantwoordelijk voor de controle van de medische apparatuur en de hygiëne in de ambulance.

Gespecialiseerde opleiding
Naast technische kennis en inzicht beschikt de ambulancechauffeur over een geldig reanimatie- en een EHBO-diploma. Daarnaast heeft de ambulancechauffeur een beroepsspecifieke rijvaardigheidstraining gevolgd en een Profcheck Verkeers- en Voertuigtechniek. Deze kunnen tevens intern verzorgd worden door Witte Kruis bij indiensttreding.

Belangrijke competenties
Stressbestendig, betrokken en sociaal vaardig.


Scholing en ervaring
Om ambulanceverpleegkundige te kunnen worden is een diploma verpleegkundige vereist met ervaring in spoedeisende medische hulpverlening. Dit op basis van een specialistische aantekening van de afdeling Intensive Care (IC), Spoedeisende hulp (SEH) of anesthesie. Verder vraagt Witte Kruis om een BIG-registratie, een gespecialiseerde opleiding in ambulancezorg van de Academie voor Ambulancezorg (voorheen SOSA) en rijbewijs B. Indien men nog niet beschikt over de opleiding tot ambulanceverleegkundige dan wordt deze intern verzorgd door Witte Kruis bij indiensttreding. 
 

Ambulanceverpleegkundige

Een ambulanceverpleegkundige is als eerste verantwoordelijk voor hulpverlening aan de patiënt in en om de ambulance. Daarnaast heeft hij een belangrijke taak bij hulpverlening tijdens ongevallen en rampen. Indien nodig coördineert de ambulanceverpleegkundige de medische hulpverlening bij de meer complexe ongevallen.

Medisch handelen
Voor een ambulanceverpleegkundige is het belangrijk dat hij in actuele situaties zelfstandig alle noodzakelijke medische beslissingen kan nemen en daarnaar kan handelen. Onder handelen wordt verstaan: medicatie toedienen, beademen en defibrilleren. 

Belangrijke competenties
Een ambulanceverpleegkundige moet stevig in zijn schoenen staan. Allerlei patiënten kruisen zijn pad, onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Naast vakbekwaam moet hij dan ook zeer stressbestendig zijn. Andere belangrijke competenties zijn betrokken, enthousiast en gericht op verbetering.

"Je bent er echt voor de patient" Lees in dit interview  met Vincent Keur over zijn beleving om als ambulanceverpleegkundige bij Witte Kruis Zeeland van start te gaan.

Meldkamercentralist

De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) biedt dag en nacht adequate zorg. De verpleegkundig centralist van de Meldkamer Ambulancezorg bepaalt hoe snel en welke hulp een patiënt nodig heeft. Hij alarmeert het ambulanceteam en is de eerste schakel in de zorgketen bij eventuele rampen en calamiteiten.

Eerste aanspreekpunt
De centralist is voor bellers van 112 vaak het eerste aanspreekpunt, de sleutelfiguur. In een spoedeisende situatie zijn mensen vaak in paniek. Dan is het de taak van de centralist om zo kalm en snel mogelijk de noodzakelijke informatie te verzamelen, te analyseren en door te spelen.

Organisatietalent
Naast zijn taak om snel en vakkundig te bepalen waar welke hulp nodig is, heeft de centralist ook verantwoordelijkheid voor het inplannen van zorgvervoer dat niet spoedeisend is. Hij neemt de aanvragen aan, registreert allerlei gegevens en bewaakt de voortgang. Bij grote incidenten en rampen coördineert de centralist de communicatie en regelt hij dat de gehele zorgketen in actie komt.


Verantwoordelijk & professioneel
Een centralist is bij voorkeur een verpleegkundige met specifieke kennis van en ervaring in spoedeisende hulpverlening, zoals ambulancezorg, SEH of IC. Andere functie-eisen zijn ervaring met IT- en registratiesystemen, kennis van de actuele geografische kaart en aanrijroutes. Daarnaast is de opleiding centralist meldkamer, eventueel onderdeel van het inwerktraject en verzorgd door Witte Kruis, een vereiste.

Belangrijke competenties 
Voor deze functie zijn inventiviteit, zelfstandig werken, pro-actief handelen, goed communiceren, probleemoplossend en kwaliteitsgericht nodig.


Zorgvuldig van start
Voor de functie van chauffeur heeft men naast de gebruikelijke rijbewijzen en een taxipas, een geldig EHBO/AED diploma en/of minimaal het diploma verzorgende IG, een CCV vakdiploma HAP-chauffeur of de bereidheid deze te behalen. Daarnaast vragen wij om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 

Huisartsenchauffeur

De huisartsenchauffeur is verantwoordelijk voor het veilig vervoeren en assisteren van de aan de huisartsenpost verbonden huisarts naar patiënten in de regio. Op verzoek assisteert hij de huisarts bij het voorbereiden van medische handelingen, zoals bijvoorbeeld het opzuigen van medicamenten, aansluiten AED en het gereedmaken infuus. Indien noodzakelijk voert de huisartsenchauffeur een spoedrit uit met gebruik van optische- en akoestische signalen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de medische uitrusting en de technische staat van het voertuig.

Belangrijke competenties
Naast stratenkennis is het voor huisartsenchauffeurs belangrijk dat zij stressbestendig, geduldig en betrokken zijn en dat zij over goede sociale vaardigheden beschikken.

 

Durf jij de uitdaging aan?

Wil jij bij Witte Kruis het verschil maken voor patiënten en collega’s en beschik jij over de juiste bagage? Kijk op onze vacaturepagina voor de actuele vacatures. Wij hebben in de regio's Noord-Holland, Haaglanden en Zeeland altijd plaats voor ambulanceverpleegkundigen (volledig gediplomeerd; óf in het bezit van de specialisatie IC, SEH of anesthesie en bereid om de opleiding tot ambulanceverpleegkundige bij ons te volgen). 

Wat betekent werken bij Witte Kruis Haaglanden? Bekijk deze video voor een goede impressie.

Open sollicitatie?

Kun je op onze vacaturepagina geen geschikte vacature vinden in de regio van jouw voorkeur? Stuur ons dan een open sollicitatie door het sollicitatieformulier in te vullen of door een email te sturen naar solliciteren@wittekruis.nl en geef hierbij aan naar welke functie en regio je voorkeur uitgaat. Voeg gelijk je motivatiebrief en CV bij je email. Wij streven er naar om je binnen tien werkdagen van een reactie te voorzien. Wij maken graag kennis met jou!


Stage?

Geen mooiere kennismaking met het vak van ambulanceverpleegkundige dan een stage of een dag meerijden. Wegens wettelijke beperkingen en het belang van privacy voor onze patiënten, zijn wij terughoudend met stageplaatsen (kort- of langdurend). Om stage te lopen, is een geldige BIG-registratie (arts of verpleegkundige niveau 4) vereist. Ook moet een duidelijk en relevant stagedoel geformuleerd zijn. Om deze reden bieden wij alleen stageplaatsen of een meerijddag aan verpleegkundigen aan. Vragen hierover? Mail naar info@wittekruis.nl.
 
Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookies beleid. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hiervoor akkoord. Sluiten