Klachtenprocedure

Witte Kruis neemt klachten van haar patiënten zeer serieus: wij nemen graag persoonlijk contact op om met jou te bespreken hoe wij je klacht in behandeling nemen. Van klachten willen wij leren om onze zorg te verbeteren. Daarnaast vinden wij het belangrijk om het vertrouwen in de zorgverlening of de behandelrelatie te herstellen.

Onze klachtenprocedure in het kort

Onze klachtenprocedure is gebaseerd op de voorschriften uit de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorgsector (Wkkgz). Volgens de Wkkgz moet een formele klacht schriftelijk worden ingediend door de klager. Dit kan via het contactformulier op onze website of per brief.
 
Wanneer je een formele klacht hebt ingediend, stuurt de klachtenfunctionaris je schriftelijk (per email) een ontvangstbevestiging. Hierin staat in ieder geval een korte beschrijving van je klacht en de klachtenprocedure. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk drie werkdagen na binnenkomst van de klacht, neemt de klachtenfunctionaris van de desbetreffende regio contact met je op. De klachtenfunctionaris luistert naar je verhaal, bemiddelt en tracht te helpen, maar zal inhoudelijk geen uitspraak doen over je klacht. De klachtenfunctionaris zal vragen om de klacht/melding verder toe te lichten en controleren of de inhoud van de klacht goed begrepen is. De klachtenfunctionaris vraagt ook waar behoefte aan is. Zo kan de melding als klacht of signaal worden behandeld. In geval van een signaal bespreekt de klachtenfunctionaris hoe het verdere contact verloopt.

De klachtenfunctionaris gaat vervolgens je verder klacht onderzoeken. Meestal betekent dit dat de leidinggevende op de hoogte wordt gesteld en er gesproken wordt met de betrokken medewerkers. Daarnaast wordt er aanvullende informatie verzameld. De bevindingen en de eventuele maatregelen worden door de klachtenfunctionaris schriftelijk verwerkt tot een reactie aan de klager. Afhankelijk van de aard van de klacht en de behoefte, organiseert de klachtenfunctionaris eventueel een gesprek met alle betrokkenen.   

Uiterlijk zes weken na de datum van bevestiging van ontvangst, reageert de klachtenfunctionaris op je klacht. Bij voorkeur is dit schriftelijk. In deze reactie krijg je een inhoudelijke terugkoppeling op je klacht en wordt aangegeven of er eventuele maatregelen worden getroffen. Mocht er sprake zijn van uitloop van het onderzoek, dan zal de klachtenfunctionaris dit tijdig binnen de reactietermijn van zes weken laten weten.

Tot twee weken na het verzenden van de inhoudelijke terugkoppeling krijg je de gelegenheid om hier op te reageren. Zonder tegenbericht zal het klachtendossier na deze twee weken worden gesloten.

We streven er naar om te komen tot een tevreden afhandeling van je klacht. Mochten we er samen niet uitkomen, dan zal de klachtenfunctionaris meer informatie kunnen geven over de (externe) Geschillencommissie Ambulancezorg

Geschillencommissie

Witte Kruis zal je klacht zo zorgvuldig mogelijk afhandelen. Mocht je desondanks toch niet tevreden zijn over de uitkomst hiervan, kun je (of iemand namens jou) zich wenden tot de Geschillencommissie Ambulancezorg. Op de website van de geschillencommissie vind je alle informatie over het soort klachten dat in aanmerking komt voor behandeling door de geschillencommissie en wat daarbij de procedures en voorwaarden zijn.

Wkggz

Sinds 1 januari 2016 is de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. De wet regelt een laagdrempelige en effectieve klachtafhandeling bij zorgaanbieders. Meer informatie over de wet kun je vinden op de website van de rijksoverheidsdienst.

Leveringsvoorwaarden ambulancezorg

Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding. Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor het tot stand komen van een overeenkomst tot het leveren van ambulancezorg en geven aan wat de patiënt, en de RAV bij de uitvoering daarvan mogen verwachten.
 
Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookies beleid. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hiervoor akkoord. Sluiten