Prestaties

Onze ambitie is blijvend te streven naar betere zorg. Om onze organisatie verder te kunnen ontwikkelen is veel informatie nodig. Informatie over de prestaties van nu, voor nóg betere zorg in de toekomst. Daarom meten wij voortdurend onze prestaties en leggen wij tevens verantwoording af over deze prestaties. Daarnaast voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit en werken wij mee aan wetenschappelijk onderzoek om onszelf te blijven verbeteren en zorgen wij voor certificering van onze dienstverlening.

Het meten van onze prestaties?

Onze medewerkers registreren veel informatie over de ritten die zij uitvoeren, zoals om te beginnen de opstap- en aanrijdtijden. Gaat het een keer iets minder goed, dan is er tevens inzicht in de reden voor een rittijdoverschrijding. Met al deze informatie maakt Witte Kruis zichtbaar hoe de ambulancezorg in de praktijk verloopt en waar voor de toekomst nog verbeterpunten liggen.

Elk jaar publiceert Ambulancezorg Nederland (AZN) ook de kerncijfers van alle 25 RAV's. Hiermee wordt inzicht gegeven in de ambulance cijfers en prestaties per regio en voor Nederland als geheel. Bekijk hier de meest recente publicatie.

Tevreden over Witte Kruis?

Wij willen graag weten hoe tevreden onze patiënten, ketenpartners en medewerkers zijn over onze organisatie. Wij vinden het belangrijk om te weten wat er leeft onder de patienten, de ketenpartners en de medewerkers en of er verbeterpunten zijn. Om dit in kaart te brengen vragen wij alle betrokkenen om mee te werken aan periodieke tevredenheidsonderzoeken. Deze onderzoeken voeren wij uit eens per drie jaar. De resultaten van elk tevredenheidsonderzoek dienen als fundament voor onze duurzame verbetertrajecten.

Wetenschappelijk onderzoek

Naast tevredenheidsonderzoeken waarin ervaringen en meningen worden vastgelegd, zijn wetenschappelijke onderzoeken, puur gericht op feiten en cijfers, van belang om onze kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen waarborgen. Witte Kruis werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek en initieert zelf ook onderzoeken, bijvoorbeeld naar het verbeteren van de kwaliteit van reanimaties.
In de gedragscode van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek worden de algemene normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVP) nader uitgewerkt. Ga naar Gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek voor meer informatie.

Wetenschappelijke onderzoek waarbij Witte Kruis betrokken is

ARREST - Amsterdam Resuscitation Study ​
Uitgevoerd door het Academische Medisch Centrum Amsterdam (AMC) met participatie door Witte Kruis Ambulancezorg Noord-Holland.In deelonderzoek ARREST 7 wordt het hele traject vanaf de melding bij de meldkamer, de inzet van de eerste en de tweede ambulance, de reanimatie door de ambulanceverpleegkundigen en het vervoer naar de SEH, tot de behandeling in het ziekenhuis en ontslag, of het overlijden in kaart gebracht en geanalyseerd.

Het doel is om vast te stellen welke factoren het meest van belang zijn voor de overleving van de patiënt en om te kijken waar in de zorgketen mogelijke verbeterpunten aan te wijzen zijn.

SAD - Supra Glottisch Airway Device studie (in regio Noord en Oost Gelderland)
Deze studie richt zich op het vergelijken van effectiviteit en veiligheid in het gebruik van middelen voor het vrijhouden van de ademweg tijdens de reanimatie van patiënten. De uitkomsten van de studie hebben een positief effect op de patiëntveiligheid en het uitvoeren van airway management door de medewerkers van de ambulancezorg.

INR bij CVA zorg
INR is een afkorting van het Engelse begrip International Normalized Ratio. De INR-waarde is een gestandaardiseerde methode om de stollingstijd in het bloed te bepalen. 
In Nederland wordt deze waarde veelal door de trombosedienst gemeten, echter het is ook in acute gevallen een nuttige waarde. Onder andere aan de hand van de INR-waarde bepaalt een neuroloog  of een patiënt met een CVA in aanmerking komt voor een trombolyse behandeling. 

De ambulanceverpleegkundigen van RAV Noord-Holland Noord zullen het meten van de INR-waarde bij CVA-patiënten gaan uitvoeren. Voor het meten van deze waarde op de ambulance is nieuw materiaal nodig en medewerkers moeten worden geschoold in het uitvoeren van de meting. 
Door deze waarde tijdens het proces van de ambulancezorg uit te voeren, hoeft deze handeling niet meer te worden uitgevoerd in het ziekenhuis. Daarmee is er meteen meer duidelijkheid of dit exclusiecriterium van toepassing is. 

Het doel is om een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van het zorgproces van CVA-patiënten door de tijd tot het uitvoeren van een trombolyse te verkorten.

Certificering wat houdt dat in?

Witte Kruis voldoet aan de norm HKZ Ambulancezorg 2015 (ISO 9001). Het VeiligheidsManagementSysteem (VMS) maakt onderdeel uit van deze certificering. De certificering bevestigt dat Witte Kruis solide, veilige en verantwoorde zorgverlening aan patiënten biedt. 

Onze kwalitatief hoogwaardige zorgverlening wordt gegarandeerd door het werken conform evidence-based en gestandaardiseerde protocollen en toepassing van hoogwaardige materialen en apparatuur. Daarbij heeft Witte Kruis de bekwaamheid van het personeel hoog in het vaandel staan.

Het onderhouden en actualiseren van het overkoepelende kwaliteitssysteem is een doorlopend en dynamisch proces dat verweven is met de dagelijkse processen binnen Witte Kruis. 

NEN7510
Sinds begin 2018 is Witte Kruis voor al haar vijf regio’s voorgedragen voor het NEN7510 certificaat! Hiermee tonen we aan dat we op verantwoorde en veilige wijze omgaan met gevoelige informatie. Tijdens een externe audit is het merendeel van onze processen getoetst aan deze norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Hieruit blijkt dat we onze informatie voldoende hebben afgeschermd voor onbevoegden. Ook gaan onze medewerkers hier bewust mee om. Een resultaat waar we trots op zijn!

Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookies beleid. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hiervoor akkoord. Sluiten