Patiënt centraal

Witte Kruis doet er alles aan om (ambulance)zorg van hoogwaardige kwaliteit te bieden aan patiënten en hun familie. Hiervoor werkt Witte Kruis nauw samen met instellingen die deel uitmaken van de totale keten van acute zorgverlening. Om het hoge niveau van kwaliteit blijvend te kunnen waarborgen, worden onze medewerkers regelmatig bijgeschoold, stellen wij hoge eisen aan ons wagenpark en investeren wij volop in (ICT) innovaties. Daarnaast houden wij regelmatig tevredenheidsonderzoeken en onderwerpt de organisatie zich aan verschillende audits (intern en externe kwaliteitsonderzoeken).

Patiëntveiligheid

De veiligheid van onze patiënten staat bij Witte Kruis voorop. Het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) borgt de veiligheid van zowel patiënten als medewerkers. De definitie van patiëntveiligheid is voor Witte Kruis:

"Het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) aan de patiënt toegebrachte schade (lichamelijk/psychisch) die is ontstaan door het niet volgens de professionele standaard handelen van hulpverleners en/of door tekortkoming in het zorgsysteem."

Witte Kruis wil voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan en dat patiënten onnodige gezondheidsrisico's lopen gedurende het gehele ambulancezorgproces. Dit proces loopt vanaf de 'triage' (vragen die aan/over de patiënt gesteld worden om de benodigde zorg te bepalen), tijdens de zorgverlening ter plaatse via het vervoer naar de overdracht van patiënten aan een andere zorgverlener.

Om risico's op onveiligheid te voorkomen werkt Witte Kruis met goed getraind personeel, goede materialen en hulpmiddelen en volgens strakke procedures en protocollen. Bovendien heeft Witte Kruis het Veilig Incident Melden-systeem (VIM) geïmplementeerd. Binnen dit systeem staat centraal dat risico's worden opgespoord en geanalyseerd, oplossingen worden bedacht en verbeteringen worden aangedragen.

Om je te informeren over je veiligheid in een ambulance, is binnen de ambulancebranche de patiëntenkaart ontwikkeld. Deze patiëntenkaart wordt ook door Witte Kruis gehanteerd.

Nazorg

In ons werk komen we regelmatig in aanraking met aangrijpende gebeurtenissen. Dikwijls ontbreekt de tijd door de hectiek van het moment om hierover met betrokkenen na te praten. 
Slachtofferhulp staat uiteraard altijd voor je klaar. Slachtofferhulp Nederland biedt juridisch advies, praktische hulp en emotionele steun. Op de website van Slachtofferhulp Nederland vind je informatie, advies en tips die je op weg kunnen helpen, nadat je slachtoffer bent geworden van een misdrijf, verkeersongeluk of ramp. Ook vind je op de website van Slachtofferhulp Nederland informatie over het maken van een afspraak. 

Heb je behoefte om bij de ambulancedienst een bericht achter te laten, een opmerking te maken, of heb je vragen naar aanleiding van onze zorgverlening? Dan kan je via het contactformulier altijd contact met ons opnemen. Wij reageren dan zo spoedig mogelijk.

Rechtspositie

Op verschillende manieren is de rechtspositie van de patiënt wettelijk beschermd. Ten eerste is de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) van toepassing. Zodra ambulancezorg bij een patiënt is opgestart, wordt deze wet automatisch van kracht. Hierdoor heb je als patiënt onder andere recht op:
  • duidelijke informatie over je gezondheidstoestand;
  • om op basis van de informatie die je hebt gekregen van de hulpverlener te beslissen of je toestemming geeft voor onderzoek of behandeling;
  • inzage in je medisch dossier.
Naast rechten heb je ook een aantal plichten. Onder andere ben je verplicht om de hulpverlener duidelijk en volledig te informeren zodat hij je op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen. Ook ben je verplicht om zoveel mogelijk mee te werken aan onderzoek en behandeling, door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener je geeft.

Kosten

Het tarief van ambulancevervoer wordt landelijk vastgesteld en is voor alle ambulancediensten in Nederland gelijk. Bij het berekenen van de kosten wordt onderscheid gemaakt tussen besteld vervoer (urgentie B) en spoedvervoer (urgentie A1 en A2). De tarieven van ambulancezorg in 2017 zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit

Betaling en eigen risico

Het ambulancevervoer wordt in Nederland betaald door de zorgverzekeraar, maar houd er rekening mee dat deze vergoeding verrekend wordt met je eigen risico.

Als verzekerde merk je meestal niets van de rekening. Deze wordt net als de rekening van de huisarts en het ziekenhuis door ons rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraar. Een enkele keer is dit niet mogelijk, omdat bij ons onvoldoende persoonsgegevens bekend zijn. Dan ontvang je zelf de rekening en moet je deze zelf betalen. Daarna declareer je deze bij je zorgverzekeraar.
Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookies beleid. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hiervoor akkoord. Sluiten