Cruciale samenwerking
Grootschalige hulpverlening, wat dan?

Een ramp is nooit te voorzien. Bij een ramp of calamiteit draait alles om samenwerking. Samenwerking tussen de ambulancediensten onderling én samenwerking met andere hulpdiensten zoals de politie en de brandweer.

Wat gebeurt er als er sprake is van een ramp?

Sinds 4 januari 2016 wordt in Nederland bij grote incidenten met veel slachtoffers gewerkt volgens een nieuw bijstandsmodel: Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). 

Grootschalige hulpverlening wordt geregisseerd door de GHOR, wat staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. Binnen Witte Kruis zijn diverse medewerkers opgeleid om als GHOR-functionaris de coördinatie en/of communicatie te verzorgen bij grote rampen.

Bij ongevallen, rampen en crisissituaties kunnen de ambulanceteams van Witte Kruis snel en efficiënt ingezet worden. Een ambulance kent een standaard bezetting van twee personen: een ambulanceverpleegkundige en een ambulancechauffeur. Gezamenlijk verlenen zijn medische eerste hulp aan patiënten, ieder vanuit zijn of haar eigen taken en verantwoordelijkheden. 

Een ambulanceteam is iets anders dan een Mobiel Medisch Team. Dit team bestaat uit een arts en een verpleegkundige en wordt meestal ingezet bij medisch complexe situaties. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een traumahelikopter of een speciaal hiervoor ingericht voertuig.

Wie doet wat bij een ramp?

  • De MKA is de eerste schakel bij calamiteiten; de MKA-medewerkers verzamelen informatie en beslissen of de keten voor rampen moet opstarten (via GHOR);
  • Een ambulanceteam dat als eerste ter plaatse komt coördineert het op gang komen van de hulpverlening; hun taak is verkennning van de situatie en contact leggen met politie, brandweer en contact houden met de MKA;
  • De Officier van Dienst Geneeskundig (OVDG) komt ter plaatse; hij neemt de leiding en coördinatie binnen het rampgebied over van het ambulanceteam. De OVDG is een functionaris van de GHOR;
  • De OVDG schaalt de hulpverlening op. Indien nodig kan hij een traumateam oproepen (MMT) of meer ambulances inzetten, ook uit andere regio's;
  • De burgemeester is de opperbevelhebber bij het bestrijden van een ramp; de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van een ramp ligt namelijk bij de gemeente.

Oefenen voor rampen

Witte Kruis traint regelmatig voor medische hulpverlening bij extreme calamiteiten. Bij rampen treden er namelijk speciale processen en protocollen in werking, die niet in de dagelijkse werkzaamheden zijn opgenomen. Bovendien is bij rampen de druk op de hulpverlening groter, is de omvang van het aantal slachtoffers groter, zijn er meer partijen bij betrokken en is de aansturing anders dan bij 'gewone' ambulancezorgverlening.

Elk jaar neemt Witte Kruis deel aan zowel kleinschalige als grootschalige rampenoefeningen. De medewerkers van Witte Kruis doen hierbij zeer waardevolle ervaring op. 
Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookies beleid. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hiervoor akkoord. Sluiten