Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg is een onmisbare schakel in de zorgketen. Gespecialiseerde verpleegkundigen, chauffeurs en centralisten verlenen in deze specifieke zorgbranche acute zorg aan patiënten op locatie. Deze zeer hoogwaardige zorg omvat het hele proces van een melding tot en met de overdracht van een patiënt in een ziekenhuis.

In Nederland zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, meer dan 650 ambulances beschikbaar om zorg te verlenen. Ruim 4000 ambulancezorg medewerkers bieden spoedeisende en geplande ambulancezorg. De Meldkamer voor de Ambulancezorg (MKA) geeft jaarlijks ruim 1 miljoen ritten uit. Daarvan zijn er ongeveer 650.000 voor spoedeisende medische hulpverlening. Ongeveer 350.000 ritten zijn voor de zogenaamde ‘geplande ambulancezorg’. Ambulances worden ook ingezet bij de bestrijding van rampen en bijj veel publiekstrekkers, zoals festivals en sportwedstrijden.

Landelijke organisatie

De ambulancezorg in Nederland is, evenals politie en brandweer, verdeeld over 25 regio's. Deze gebieden zijn gelijk aan de 25 veiligheidsregio's waarin Nederland is opgedeeld. De ambulanceorganisaties in de verschillende gebieden, ook wel Regionale ambulancevoorzieningen (RAV's) genoemd, werken onderling samen en worden ondersteund door de sectororganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN). Elk jaar publiceert AZN de kerncijfers van alle 25 RAV's. Hiermee wordt inzicht gegeven in de cijfers en prestaties per regio en voor Nederland als geheel. Bekijk hier de meest recente publicatie. In het jaarverslag van AZN kan meer worden gelezen over de verschillende thema's die in 2016 centraal stonden, zoals de kwaliteit van ambulancezorg, de toekomstige ordening van de ambulancesector, samenwerking binnen de keten van acute zorg, de arbeidsmarkt, informatiebeveiliging, kwaliteitsinformatie, multidisciplinaire ICT-projecten, de publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’, duurzame inzetbaarheid, de groei van het aantal ambulance-inzetten, de cao, onderzoek en de Landelijke Meldkamerorganisatie.

Sinds 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) van toepassing op de ambulancezorg in Nederland. Deze wet geeft aan dat er één organisatie verantwoordelijk is voor het verlenen van ambulancezorg in de regio. Hierbij hoort tevens het in stand houden van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). 

Witte Kruis is de aangewezen partij voor het verlenen van ambulancezorg in RAV Zeeland en RAV Noord- en Oost- Gelderland en draagt in deze twee regio's ook de verantwoordelijkheid voor de MKA. In de overige drie RAV’s (Haaglanden, Noord-Holland Noord en Kennemerland) waarin Witte Kruis actief is, is een samenwerkingsveband opgericht waardoor Witte Kruis samen met andere ambulancediensten de ambulancezorg in deze regio’s verleent. Witte Kruis verzorgt ruim 157.000 ambulanceritten per jaar.

Veiligheidsregio's

Om veiligheidsrisico's zo klein mogelijk te houden wordt in ons land door verschillende instanties op het gebied van veiligheid nauw samengewerkt in 25 Veiligheidsregio's. Een Veiligheidsregio is een gebied waarin instanties samenwerken op het gebied van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en handhaving van de openbare orde en veiligheid. 

1. Groningen
2. Fryslân
3. Drenthe
4. IJsselland
5. Twente
6. Noord- en Oost-Gelderland
7. Gelderland Midden
8. Gelderland Zuid
9. Utrecht
10. Noord-Holland-Noord
11. Zaanstreek-Waterland
12. Kennemerland
13. Amsterdam-Amstelland
14. Gooi en Vechtstreek
15. Haaglanden
16. Hollands Midden
17. Rotterdam-Rijnmond
18. Zuid-Holland-Zuid
19. Zeeland
20. Midden- en West-Brabant
21. Brabant-Noord
22. Brabant-Zuidoost
23. Limburg-Noord
24. Zuid-Limburg
25. Flevoland
Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookies beleid. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hiervoor akkoord. Sluiten