Wetenschappelijk onderzoek
Naast tevredenheidsonderzoeken waarin ervaringen en meningen worden vastgelegd, zijn wetenschappelijke onderzoeken, puur gericht op feiten en cijfers, van belang om onze kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen waarborgen.

Vandaar dat Witte Kruis meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek, en zelf ook onderzoeken initieert, bijvoorbeeld naar het verbeteren van de kwaliteit van reanimaties.

Een beknopt overzicht van wetenschappelijke studies waarbij Witte Kruis betrokken is:

ARREST - Amsterdam Resuscitation Study 

Door het Academische Medisch Centrum Amsterdam (AMC) met participatie door Witte Kruis Ambulancezorg Noord-Holland.


In deelonderzoek ARREST 7 wordt het hele traject vanaf de melding bij de meldkamer, de inzet van de eerste en de tweede ambulance, de reanimatie door de ambulanceverpleegkundigen en het vervoer naar de SEH, tot de behandeling in het ziekenhuis en ontslag, of het overlijden in kaart gebracht en geanalyseerd.

Doel is om vast te stellen welke factoren het meest van belang zijn voor de overleving van de patiënt en om te kijken waar in de zorgketen mogelijke verbeterpunten aan te wijzen zijn.

SAD - Supra Glottisch Airway Device studie

In regio Noord- en Oost Gelderland.

Deze studie richt zich op het vergelijken van effectiviteit en veiligheid in het gebruik van middelen voor het vrijhouden van de ademweg tijdens de reanimatie van patiënten. De uitkomsten van de studie hebben een positief effect op de patiëntveiligheid en het uitvoeren van airway management door de medewerkers van de ambulancezorg.