Vragen, suggesties en/of klachten

Vragen, suggesties & ideeën

Heeft u een vraag, idee of een suggestie voor ons om onze dienstverlening te verbeteren laat het ons dan weten door het e-mailformulier hieronder in te vullen of via een brief (zie adresgegevens van de desbetreffende regio onder contact)

Klachten

Witte Kruis vindt goede ambulancezorg erg belangrijk!. Toch kan het gebeuren dat onze hulpverlening niet aan uw verwachtingen heeft voldaan. Wij stellen het op prijs als u dit bij ons meldt, zodat gezocht kan worden naar een goede oplossing. Daarnaast helpt u de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Behandeling van uw klacht

Om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, hebben wij een klachtenprocedure. Onze klachtenfunctionaris neemt de door u ingediende klacht in behandeling en houdt u op de hoogte van de voortgang. De klachtenfunctionaris doet een onderzoek en vraagt bij de ambulancedienst de relevante informatie op. Vervolgens overlegt hij/zij met u en de medewerkers die betrokken zijn. Uiteindelijk volgt er terugkoppeling naar u.

U kunt uw klacht of vraag naar aanleiding van de hulpverlening inbrengen via het e-mailformulier hieronder of via een rechtstreekse brief (zie adresgegevens van de desbetreffende regio onder contact).

Om uw klacht/vraag goed te kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens nodig:
• uw naam
• uw adres en woonplaats
• uw telefoonnummer
• een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het voorval en de datum.

Geschillencommissie
Bent u niet tevreden over de uitkomst van de afhandeling van uw klacht, dan kunt u (of iemand namens u) zich wenden tot de Geschillencommissie Ambulancezorg waar ook Witte Kruis vanaf 1 januari 2017 bij aangesloten is. Op de website van de geschillencommissie Ambulancezorg vindt u informatie over welke klachten in aanmerking komen voor behandeling door de geschillencommissie en wat de procedures en voorwaarden zijn.