privacy statement

Witte Kruis vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze klanten op de Witte Kruis website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Beveiliging
Lees meer over het melden van veiligheidsproblemen>>