Prestaties

Witte Kruis: Blijvend streven naar betere zorg

Om onze organisatie verder te kunnen ontwikkelen is veel informatie nodig. Informatie over de prestaties van nu, voor nóg betere zorg in de toekomst. Daarom meten wij voortdurend onze prestaties en leggen wij tevens verantwoording af over deze prestaties. Daarnaast voeren we tevredenheidsonderzoeken uit en werken we mee aan wetenschappelijk onderzoek om onszelf te blijven verbeteren.

Het meten van onze prestaties

Onze medewerkers registreren veel informatie over de ritten die zij uitvoeren, zoals om te beginnen de opstap- en aanrijdtijden. Gaat het een keer iets minder goed, dan is er tevens inzicht in de reden voor een rittijdoverschrijding. Met al deze informatie maakt Witte Kruis zichtbaar hoe de ambulancezorg in de praktijk verloopt en waar voor de toekomst nog verbeterpunten liggen.