Nieuws en pers

Actueel

27 februari 2017 - Dokterswacht Friesland start op 1 maart met Witte Kruis
In de nacht van dinsdag 28 februari op woensdag 1 maart is het zo ver. Witte Kruis neemt deze nacht het vervoer voor de huisartsen van Dokterswacht Friesland over van vervoerder Kijlstra. Witte Kruis en Dokterswacht Friesland hebben vertrouwen in een goede samenwerking.  Lees meer over deze transistie in het persbericht.

13 oktober 2016 - Bezoek Thierry Mallet, CEO Transdev (wereldwijd) aand Witte Kruis
Op 11 oktober bracht de CEO van Transdev (wereldwijd), Thierry Mallet, samen met de CEO van Transdev Nederland, Bart Schmeink, een bezoek aan Witte Kruis. Het was een erg leuke bijeenkomst waarbij er met veel interesse en een groot aantal vragen kennis werd genomen van de diverse activiteiten van Witte Kruis, waaronder ACM Opleidingen en Hartveilig Wonen. De vele vragen werden met veel enthousiasme beantwoord door verschillende medewerkers van Witte Kruis. Een mooie gelegenheid om te laten zien waar Witte Kruis en haar medewerkers voor staan. Het bezoek aan de Meldkamer in Haaglanden werd ervaren als een indrukwekkend einde van een bijzondere dag!

10 oktober 2016 - Grootschalige crisisoefening ADO stadion Den Haag
Na de systeemtest Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) 2015 volgde afgelopen zaterdag 8 oktober een grootschalige GGB oefening op een uitdagende locatie in Den Haag. Het ADO voetbalstadion! Aan de oefening namen een groot aantal ambulances uit de regio Haaglanden deel. Zij kregen daarbij hulp van ambulances uit heel Nederland om het grote aantal slachtoffers te vervoeren naar ziekenhuizen. Ook de brandweer, politie, het Nederlandse Rode Kruis, gemeente, de wedstrijdstaf van ADO Den Haag en ziekenhuizen in de regio Haaglanden oefenden mee. Zo'n 300 figuranten en 90 professionele lotusslachtoffers namen aan de oefening deel.  Primair was het doel om de GGB structuur, communicatie en overdracht te beoefenen, dit met veel ambulances uit diverse RAV's, lotussen, publiek en vervoersbewegingen naar ziekenhuizen voor een real-time scenario. Dank aan alle organisatoren voor de goed opgezette leerzame GGB oefening!

6 oktober 2016 - Onderzoek ervaringen ambulancezorg
Deze maand start het landelijke onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de ambulancezorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het NIVEL op initiatief van alle 23 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) en onder coördinatie van Ambulancezorg Nederland (AZN). Om de ervaringen van cliënten met de geboden ambulancezorg in kaart te brengen, zijn twee CQI (Consumer Quality Index)-vragenlijsten ontwikkeld; de CQI spoedeisende ambulancezorg en de CQI planbare ambulancezorg. Patienten aan wie in de maanden augustus of september ambulancezorg verleend is, kunnen deze maand een uitnodiging per post ontvangen voor deelname aan het onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn te verwachten in maart 2017. Wilt u meer weten? In dit bericht vind u verdere informatie. Voor vragen nodigen we u uit contact op te nemen met het contactpersoon van uw regio (zie bericht van 1 augustus).

27 september 2016 - Nieuwe ambulancekleding
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het ontwerpen van nieuwe ambulancekleding. Eind augustus openden diverse RAV’s en standplaatsen hun deuren voor Karin Slegers. Tijdens deze ‘locatiebezoeken’ heeft Karin met veel ambulanceprofessionals gesproken. Iedereen gaf graag zijn of haar mening over de huidige kleding. Ook deden de professionals Karin veel tips en wensen aan de hand voor de nieuwe kledinglijn. Branche-organisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft cameraman Boudewijn met Karin mee op pad gestuurd. Hij heeft van de RAV-bezoeken een mooi video-sfeerverslag gemaakt. Ook benieuwd? Bekijk de video hier.

1 augustus 2016 - Onderzoek ervaringen ambulancezorg
In het kader van continue kwaliteitsverbetering doet Witte Kruis mee aan een landelijk onderzoek naar de tevredenheid en ervaringen van patiënten die door ons vervoerd zijn. Patiënten die in de maanden augustus of september ambulancezorg hebben ontvangen, kunnen in oktober worden gevraagd om deel te nemen aan dit landelijke onderzoek om de ambulancezorg te verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het NIVEL namens o.a. Witte Kruis. Alle patiënten ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over hun ervaring met de verleende ambulancezorg. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld en wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Mocht u echter niet willen deelnemen aan het onderzoek, dan kunt u dit alvast doorgeven aan onderstaande contactpersonen van de regio waarin u woont. Uw adresgegevens worden dan niet gebruikt en u ontvangt geen uitnodiging voor het onderzoek. Ook kunt u voor meer informatie over het onderzoek contact opnemen met onderstaande contactpersonen van de regio’s:
  • RAV Haaglanden: Merit Quartero info@ravhaaglanden.com
  • RAV Kennemerland: Franca Rosa fmrosa@ggdkennemerland.nl
  • RAV Noord-Holland Noord: Frouke van Oosten f.v.oosten@wittekruis.nl
  • RAV Noord- en Oost Gelderland: Jos Vervoet j.vervloet@wittekruis.nl
  • RAV Zeeland: Gert Slimmen g.slimmen@wittekruis.nl

15 juli 2016 - Overname Veiligheid4all door ACM Opleidingen
ACM Opleidingen zal vanaf 1 september 2016 de activiteiten van Veiligheid4all in Zwaag overnemen. Veiligheid4all geeft jaarlijks aan zo’n 2.500 cursisten trainingen op het gebied van BHV en VCA. Daarnaast verzorgt Veiligheid4all REOB activiteiten en adviestrajecten. Veiligheid4all staat al 20 jaar garant voor een hoge kwaliteit in de regio. Vanaf 1 september zullen deze activiteiten worden voortgezet onder de naam ACM Opleidingen vanaf de vertrouwde locatie in Zwaag zoals de klanten / cursisten dit gewend zijn.

“Met heel veel energie en enthousiasme is Veiligheid4all het afgelopen decennium uitgegroeid tot een volwassen opleidingscentrum dat toe is aan een volgende stap. Steeds meer klanten zijn niet meer alleen regionaal actief en vinden het steeds belangrijk dat een opleider meerdere trainingslocaties heeft. ACM Opleidingen wil haar positie en groeiambitie in Noord-Holland verstevigen met de locaties in Zwaag en Purmerend. Een perfecte match!,” aldus de huidige eigenaar Richard Baauw.

Om te zorgen voor een warme en professionele overdracht, zullen Richard Baauw en medewerkers van ACM de komende maanden de klanten verder informeren. Graag willen wij alle klanten / cursisten alvast van harte welkom heten binnen onze organisatie. Wij vertrouwen erop, dat we in een prettige samenwerking het niveau van de dienstverlening verder kunnen verhogen.14 juli 2016 - Witte Kruis trots op gunning huisartsenvervoer voor Dokterswacht Friesland!
Witte Kruis is verheugd dat zij de opdracht gegund heeft gekregen om per 1 maart 2017 het huisartsenvervoer voor Dokterswacht Friesland te verzorgen. Het contract kent een looptijd van zes jaar en heeft betrekking op het huisartsenvervoer in de provincie Friesland. Dokterswacht Friesland verleent spoedeisende huisartsenzorg ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen aan de inwoners van Friesland. Circa 95% van de Friese huisartsen is aangesloten bij de Dokterswacht. De vijf huisartsenposten zijn gevestigd in Dokkum, Drachten, Heerenveen, Sneek en Leeuwarden.

Witte Kruis ziet de gunning als een bevestiging van het vertrouwen in haar expertise op het gebied van kwalitatief hoogwaardig huisartsenvervoer. Met enthousiasme en toewijding kijkt Witte Kruis uit naar de samenwerking met Dokterswacht Friesland. Samen zetten we ons in voor een betrouwbare dienstverlening!

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marcel van Pijkeren, manager ambulancezorg en huisartsenvervoer op telefoonnummer: 06-520 300 94 of via e-mail: m.v.pijkeren@wittekruis.nl.23 juni 2016 - Nationale Veteranendag 25 juni - Witte Kruis staat stand-by
Veteranen Bedankt! De Nederlandse Veteranendag wordt zaterdag 25 juni a.s. alweer voor de twaalfde keer op rij georganiseerd in Den Haag. Met dit jaarlijks, nationale evenement bedankt heel Nederland haar meer dan 117.000 militaire veteranen voor hun inzet, nu en in het verleden. Daar mag iedereen bij zijn, hoe meer, hoe beter. Ook Witte Kruis is van de partij. Medewerkers uit Noord-Holland en Den Haag staan met Rapid Responder motoren en ambulance stand-by op dit evenement. Sommige medewerkers zijn zelf oud veteraan: Veteranendag voor en door veteranen!

17 juni 2016 - Jaarverslag 2015 Witte Kruis corporate en RAV NOG en RAV NHN nu online
Benieuwd naar alles wat er gespeeld heeft binnen Witte Kruis, RAV NHN en RAV NOG het afgelopen jaar? De jaarverslagen zijn vanaf nu digitaal beschikbaar. In de kwaliteitsjaarverslagen blikken we samen met de medewerkers terug op het jaar 2015; een roerig jaar met vele enerverende ontwikkelingen, zoals de Grootschalige Geneeskundige Bijstand, het vernieuwde LPA, maar ook de cao-acties. Lees in de verschillende interviews van het corporate jaarverslag hoe collega’s het jaar 2015 hebben ervaren. Veel leesplezier! Voor de jaarverslagen klik hier.

15 juni 2016 - Ambulancemedewerkers in de VS
Ambulancemedewerkers in de VS! Op eigen initiatief zijn twee van onze collega's uit Zeeland als onderdeel van Cloggy Medics op werkbezoek gegaan in de VS. Ze verbleven de afgelopen 2 weken in New York, Washington en Newark en bezochten o.a. de Emergency Medical Services (EMS) en de Spoedeisende Hulp van het Christiana Level 1 Traumacentrum.

Ook collega's vanuit andere regio's zijn meegereisd. De uitwisseling zorgt voor wederzijdse nieuwe inzichten en laat hen kennismaken met een anders georganiseerde prehospitale zorg. Daarnaast was er ruimte voor uitstapjes om ook het land te verkennen. Een zeer leerzame reis!

Binnenkort verschijnt in het vakblad De Ambulance en op ambulanceblog een uitgebreid verslag van de USA-trip.9 juni 2016 - Kwaliteitsjaarverslag 2015 RAV Zeeland
Benieuwd naar alles wat er gespeeld heeft binnen RAV Zeeland het afgelopen jaar? In dit kwaliteitsjaarverslag blikken we terug op de belangrijkste ontwikkelingen, resultaten en samenwerking in de zorg in 2015. We zijn alle medewerkers van ZorgSaam en Witte Kruis dankbaar voor hun inzet en enthousiasme het afgelopen jaar. Samen hebben we hard gewerkt aan goede ambulancezorg. Voor het jaarverslag klik hier. Veel leesplezier!

2 juni 2016 - Kwaliteitsjaarverslag 2015 RAV Haaglanden
RAV Haaglanden staat voor 'goede ambulancezorg'. De patient rekent immers op ons. In dit kwaliteitsjaarverslag blikken we terug op de belangrijkste ontwikkelingen, resultaten en samenwerking in de zorg in 2015. We danken de medewerkers van GGD Haaglanden, Ambulancezorg Zoetermeer en Witte Kruis voor hun inzet het afgelopen jaar. Samen hebben we hard gewerkt aan goede ambulancezorg. Voor het jaarverslag klik hier. Veel leesplezier!

1 juni 2016 - Dag van de HAP-Chauffeur

Trots zijn wij op onze HAP-Chauffeurs, experts in verantwoord vervoer en medisch assisteren. Vanaf diverse huisartsenposten in Nederland verzorgen zij professioneel vervoer van de huisarts. Dank voor jullie inzet, enthousiasme en samenwerking!


12 mei 2016 - Internationale dag van de verpleging
Enorm trots zijn wij op onze medewerkers die 365 per jaar, 7 dagen in de week en 24 uur per dag paraat staan om ambulancezorg te leveren. Wij willen hen op deze bijzondere dag danken voor hun betrokkenheid, inzet, professionaliteit en enthousiasme!

22 maart 2016 - Siebe Wittebrood, ambulancechauffeur in Alkmaar, publiceert boek 'slanker door kanker'

Enorm trots zijn wij op onze collega uit Alkmaar, Siebe Wittebrood! Vanaf nu is zijn boek 'Slanker door kanker' verkrijgbaar via deze link. Heel veel bewondering hebben wij voor Siebe zijn positiviteit en doorzettingsvermogen!

Siebe over zijn boek: "Kijk mee in mijn leven met kanker. Kanker is naast een ziekte ook een beleving. De ellende van de onderzoeken blijft aanwezig maar dit probeer ik dragelijker te maken door mijn nuchterheid en humor. Ik kan smakelijk vertellen over de onderzoeken die ik meegemaakt heb. Dit boek biedt een kijkje in mijn gedachten en gevoelens tijdens de gebeurtenissen. Als ik deze ervaringen zou kunnen ruilen voor een leven zonder kanker dan deed ik dat meteen. Helaas is dit geen optie. Kanker is angstaanjagend en onvoorspelbaar. Dit erkennen maakt dat ik met de ziekte leven kan. Het geeft me ruimte om los te laten waar ik geen controle over heb. Waar ik wel controle over heb, is de manier waarop ik met de ziekte leef. Zo positief mogelijk, zoals te lezen in dit boek."16 februari 2016 - Witte Kruis ontvangt 2 sterren EFQM committed to excellence (2 star C2E) erkenning
Een internationaal extern auditteam van twee personen heeft eind januari een bezoek gebracht aan Witte Kruis en zij waren onder de indruk van de professionaliteit van de organisatie. EFQM staat voor de afkorting European Foundation Quality Management en is een algemeen aanvaard integraal kwaliteitsmanagementmodel, waarmee organisaties kunnen beoordelen waar ze staan op weg naar excellent presteren.

De 2 star C2E EFQM erkenning geeft aan dat Witte Kruis al belangrijke stappen heeft gezet in haar weg naar excellence en dat de basisprincipes van verbetering reeds onderdeel zijn van het DNA van de organisatie. Het auditteam heeft ingezoomd op de thema’s strategie en leiderschap, proces management, personeelsmanagement, de omgang met stakeholders en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Middels de RADAR scoring methodiek (Results, Approaches, Deployment, Assessment, Review – je kunt hier de plan-do-check-act-cyclus in herkennen) is Witte Kruis op elk onderdeel beoordeelt.

Enkele bevindingen van het auditteam zijn dat Witte Kruis, inclusief dochterondernemingen ACM Opleidingen en Heartsafe Living beschikt over:
• Bedrijfsprocessen, die goed gedocumenteerd zijn en voor alle werknemers inzichtelijk;
• Structurele prestatiemetingen, die helpen om verbeteringen in de processen te identificeren;
• Werkgroepen en commissies van werknemers, die worden ingezet om gezamenlijk tot verbeteringen te komen.
• Korte lijnen binnen de organisatie tussen management en werknemers.
• Goed contact en structurele feedback momenten met alle stakeholders, waaronder de zorgverzekeraars, overheid, ketenpartners en patiënten.

“De erkenning vervult ons met trots. Maar hier was het ons niet om te doen,” geeft directeur Michiel Wildschut aan. “Het gaat ons vooral om het proces dat ons opnieuw verder zal helpen om het kwaliteitsdenken binnen Witte Kruis stelselmatig te blijven volgen en verder te verbeteren. Ik wil iedereen bedanken, die hieraan heeft bijgedragen”.15 februari 2016 - Minister VWS verlengt Tijdelijke wet ambulancezorg tot 2020

Minister Schippers van het ministerie VWS heeft de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) verlengd tot 2020. In de Twaz is geregeld dat per regio één ambulancevoorziening is aangewezen die de ambulancezorg uitvoert en de meldkamer ambulancezorg in standhoudt. Als gevolg van de verlenging van de Twaz, is marktwerking in de ambulancezorg voorlopig van de baan.  Klik hier voor het volledige bericht.

5 januari 2016 - ACM Opleidigen neemt klantenbestand MEBAVO traingen over!
Sinds 1 januari 2016 heeft ACM Opleidingen het klantenbestand van MEBAVO Trainingen, gevestigd te Delfgauw overgenomen. MEBAVO verzorgde aan zo’n 500 instructeurs, opleidingen en nascholingen op het gebied van iBLS/AED en iPBLS. De huidige klanten zullen grotendeels opgeleid worden door dezelfde instructeurs; de planning en administratie zal via ACM Opleidingen verlopen. Met de overname van het klantenbestand wil ACM opleidingen haar positie versterken op het gebied van het opleiden en nascholen van instructeurs. Deze overname stelt ACM Opleidingen in staat om haar organisatieprofiel verder te versterken. De nieuwe klanten/cursisten heten we van harte welkom binnen onze organisatie.

30 november 2015 - U belt 112. Wat gebeurt er dan?
Achter elke ambulance die voorbij rijdt, zit een hele organisatie. Vanaf het moment dat een melding binnenkomt bij 112 tot en met de overdracht van de patiënt aan het ziekenhuis. Deze animatie vertelt daar meer over.3 september 2015 - Sportief fietsen onder werktijd
Sinds vorige week wordt op de Meldkamer Oost Nederland in Apeldoorn tijdens het werk op de Meldkamer Ambulancezorg lekker gefietst. Dit na een vraag van enkele centralisten van de MKA aan hun leidinggevende over aanschaf van deskfietsen. Aanleiding was een artikel in de Stentor waarin de bevlogen Prof dr. Erik Scherder, auteur van het boek: ‘Laat je hersenen niet zitten’ bewegen tijdens bureauwerk bepleitte. Onder het motto: ‘Beweging draagt bij tot een zichtbare verbetering van de gezondheid van het brein’, kwam er steeds meer enthousiasme voor aanschaf.

Uit onderzoek weten we dat wanneer je onder grote stress werkzaamheden verricht, het goed is om de opgebouwde adrenaline en noradrenaline weer kwijt te raken. De hersenen regelen dat zelf, maar kunnen worden geholpen door beweging. Centralisten kunnen door hun zittende werk en opeenvolgende telefoontjes de opgebouwde stresshormonen niet goed kwijt, omdat zij soms uren achtereen onder druk werken. Door achter het ‘hoog/laag’ bureau een desktrainer te plaatsen, kan er lekker even worden doorgetrapt, en worden de stresshormonen meteen afgevoerd.

Uurtje fietsen, uurtje staan, even zitten, de afwisseling geeft heel veel centralisten een fit gevoel. Ook s ’nachts voelt men zich fitter, letterlijk meer wakker en heeft men minder last van lijf en leden. Dat je tijdens stressvolle situaties lekker uit kan fietsen wordt als een winst ervaren. Niet iedereen stapt op de fiets, maar de keuze is er. (Bron: ambulanceblog.nl).25 juni 2015 - Vervoer huisartsen steeds belangrijker
Witte Kruis en directies van de huisartsenposten in Nieuwe Waterweg Noord (Schiedam), Delft en Westland (Naaldwijk) hebben dinsdag 23 juni in Den Haag symbolisch de verlenging van de contracten van het huisartsenvervoer ondertekend. Witte Kruis gaat ook de komende vijf jaar dit belangrijke vervoer verzorgen. Daar is Witte Kruis enorm trots op. Klik hier voor het persbericht

10 juni 2015 - Ook ambulancetijd cruciaal na infarct
De kwaliteit van zorg na een hartinfarct wordt meestal afgemeten aan de snelheid van (be)handelen in het ziekenhuis. daarbij wordt gerekend vanaf het moment dat de patiënt het ziekenhuis bereikt. Maar ook de fase daarvoor is belangrijk, zo tonen ambulance en ziekenhuis in Alkmaar aan. Dezelfde conclusie werd getrokken in een soortgelijk onderzoek naar de 'Call to Balloon' tijd in Zeeland. Voor meer informatie lees het artikel in Medisch Contact.

3 juni 2015 - Witte Kruis zet zich in voor KinderBeestFeest Artis
Op vrijdag 5 juni a.s. vindt de 16e editie van het KinderBeestFeest in Artis plaats. Het KinderBeestFeest is een besloten feest voor chronisch zieke en/of gehandicapte kinderen tot en met 18 jaar samen met hun ouders, broertjes en zusjes. Het feest wordt georganiseerd door Stichting KinderBeestFeest in samenwerking met Natura Artis Magistra en de Politie, Brandweer, Ambulancedienst, Marine, Douane, Koninklijke Marechaussee, het Rode Kruis, Reddingsbrigades en de Gemeente Amsterdam. Ook de medewerkers en voertuigen van Witte Kruis zijn dit jaar weer present om er voor te zorgen dat chronisch zieke en/of gehandicapte kinderen en hun gezinsleden een onbezorgd avondje uit kunnen beleven in de Amsterdamse dierentuin Artis.

Wil je meer weten over de organisatie van deze bijzondere dag en hoe het verkeer speciaal voor deze kinderen geregeld wordt bekijk dan onderstaand filmpje.25 mei 2015 - Sportieve prestaties Witte Kruis
In twee opeenvolgende weekenden in mei hebben enthousiaste teams uit Alkmaar en uit Zeeland zich sportief ingezet door mee te doen aan een sportloop. In Alkmaar werd op 13 mei de 4e edittie Alkmaar City Run by Night gelopen en op 22 mei behaalde het Zeeuwse team de finish van de 15e Stadsloop in Middelburg. Prestaties om trots op te zijn!

4 mei 2015 - Hartveilig wonen vertegenwoordigd bij NAVIGATOR in Las Vegas
Van 29 april tot 1 mei was HeartsafeLiving (internationale tak van Hartveilig wonen) aanwezig op de NAVIGATOR conferentie in Las Vegas. Tijdens deze drie dagen durende conferentie, georganiseerd door ProQA, waren er vertegenwoordigers van meldkamers vanuit de hele wereld aanwezig om ideeen, ervaringen en de nieuwste ontwikkelingen met elkaar uit te wisselen. HeartsafeLiving was hier aanwezig om een presentatie te geven over het AED alarmeringssysteem. Lees hier meer over de inhoud van NAVIGATOR conferentie en toekomstig geplande conferenties.

1 april 2015 - Artikel V&VN Ambulancezorg A58 ramp dinsdag 16 september 2014: Mist als een koude deken
Gelukkig overkomt het niet veel collega's, maar rampen gebeuren nu eenmaal en dus is er ook een eerste ambulance die de hulp moet opstarten en coördineren. Dit overkwam chauffeur John Geleijnse en verpleegkundige Johan den Haan van de post Middelburg van Het Witte Kruis, op dinsdag 16 september 2014 toen zij een melding kregen op de A58 in Zeeland. Klik hier voor een indrukwekkend verslag van hun realiteit van die dag.

29 maart 2015 - Ambulancechauffeur Jeroen Schoon Witte Kruis in tv-uitzending Medical Travel 
Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Physio-Control (leverancier van AED's). 

Mevrouw Brandsma uit Noord-Scharwoude kreeg een hartstilstand. Daarna werd zij door haar aanwezige familieleden gereanimeerd en door hun kordate optreden vond alarmering plaats. Snel na de AED inzet was de ambulance ter plaatse. Jeroen Schoon van Witte Kruis vertelt in het tv-programma Medical Travel over dat deel van de keten van zorg. Burgerhulpverlening in combinatie met goede samenwerking met de ambulancebemanning zorgde dat mevrouw Brandsma uiteindelijk succesvol werd behandeld. De uitzending gemist? Bekijk de video:


 
13 februari 2015 - Hartveilig wonen gaat wereldwijd!
Hartveilig wonen, het in ons land zo succesvolle systeem dat levens kan redden bij hartfalen, slaat zijn vleugels uit naar onder meer de Verenigde Staten, Canada, Azië en de rest van West-Europa. Klik hier voor het volledige persbericht