iCarus
iCarus is Witte Kruis' eigen innovatieprogramma dat financiële ondersteuning heeft ontvangen van de overheid. iCarus bestaat uit verschillende innovaties op gebied van triage, spreiding en inzet van acute zorg, besteld vervoer en uitwisseling van medische informatie.

Het doel van iCarus is tweeledig;
  1. Belangrijke verbeteringen realiseren ten aanzien van de kwaliteit en de samenwerking in de zorg.
  2. Doelmatiger werken, met meer arbeidsproductiviteit, betere dienstverlening en minder administratieve handelingen tot gevolg.

Het iCarus-project is geïnitieerd door Witte Kruis en wordt verder ontwikkeld met Zorgsaam, Veiligheidsregio Zeeland en Noord-Holland Noord, GGD Kennemerland en MON Ambulancezorg. iCarus sluit aan bij de plannen van de GHOR Nederland.

iCarus bestaat uit zeven werkpakketten, waarbij wordt onderzocht in hoeverre ze bijdragen aan de zorg voor de patiënt, de zorgketen, de veiligheidsketen, de branche zelf, en de medewerkers van Witte Kruis.

1. Efficiëntere en effectievere triage

Triage is inzicht krijgen in de ernst en de omvang van een medische noodsituatie. Dit wordt gedaan voor de centralist op de meldkamer (MKA), waar de eerste melding binnenkomt.
Met het nieuwe uniforme triage-systeem ProQA vanuit het iCarus-project kan de centralist nog beter een juiste inschatting maken van de benodigde hulp.

2. en 3. Real time capaciteitsplanning en Optimalisatie besteld vervoer

Witte Kruis en de iCarus-partners onderzoeken de mogelijkheden en ontwikkelen ICT-technologieën om steeds slimmer om te gaan met beschikbare voertuigen en ambulancepersoneel. Bijvoorbeeld door real time in kaart te krijgen waar verschillende voertuigen zich bevinden.

Voor wat betreft het besteld vervoer (zie ook Zorgvervoer) is een aparte website ontwikkeld waar de aanvragen grotendeels gedigitaliseerd behandeld worden. Hierdoor kunnen de centralisten zich meer bezig houden met de acute zorg.

4. en 5. Fijnmazige logistieke informatie en Actieve navigatie

iCarus helpt mee een systeem te ontwikkelen dat navigatiesystemen in de ambulances kan uploaden met real time informatie, bijvoorbeeld over wegwerkzaamheden en oponthoud. Andersom werkt dit ook: een brugwachter wordt gealarmeerd over een naderende ambulance en wacht met het openen van de brug totdat de ambulance gepasseerd is.

Verder werkt iCarus aan een complex traject om nog veel meer belangrijke logistieke informatie aan de navigatiesystemen te kunnen toevoegen, zoals over de ingang van gebouwen, de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen op een terrein, plattegronden van vakantieparken en bedrijfsterreinen, beelden van de bestemming e.d.

6. Veiligheid en toezicht

Camera's worden allereerst ingezet voor de veiligheid van hulpverleners. Zij krijgen helaas regelmatig te maken met agressie en geweld. Dit kan afkomstig zijn van patiënten, hun familie of omstanders. Door camera's op voertuigen en op personen (bodycams) te testen wordt gekeken of geweld en agressie voorkomen kunnen worden, of in elk geval beperkt.

Hiernaast worden camera's ook ingezet om een goed beeld van de situatie ter plaatse te krijgen, voordat de hulpverlening van start gaat. De foto's die gemaakt zijn, worden via digitale vooraankondiging naar de afdeling Spoedeisende hulp (SEH) gestuurd. Deze beelden kunnen een belangrijk rol spelen bij de zorg. Doordat beelden meer inzicht kunnen geven in de ernst en omvang van de calamiteit, kan de SEH zich op voorhand beter voorbereiden op de toestand van de patiënt die onderweg is.

7. Uitwisseling van (medische) informatie

Een belangrijke ontwikkeling binnen het iCarus-project is het digitaal ritformulier (DRF). Vanaf een laptop in een ambulance wordt tijdens de rit naar het ziekenhuis een DRF omgezet in een digitale vooraankondiging (DVA).

De ziekenhuizen krijgen via de DVA gemeld dat er een patiënt onderweg is. Alle belangrijke informatie over de patiënt staat hierin, net als de verwachte aankomsttijd. Deze gegevens worden via een beveiligde website verstuurd van ambulance naar ziekenhuis.

Door de DVA kan de spoedeisende hulp zich beter voorbereiden op de komst van de patiënt en de aard van de verwondingen. Op deze manier kan de patiënt sneller en beter worden overgedragen aan het ziekenhuis.