Huisartsenpost
Witte Kruis is in toenemende mate actief op het gebied van huisartsenvervoer. Elk jaar komen er nieuwe posten bij waarvoor Witte Kruis ritten uitvoert.

Dit past in de lijn van de geïntensiveerde samenwerking tussen Ambulancezorg Nederland en de Vereniging Huisartsenposten Nederland. Zij hebben de Handreiking "Samenwerking HAP + RAV" samengesteld, waarbij HAP staat voor Huisartsenposten en RAV voor Regionale Ambulancevoorziening.

Witte Kruis heeft het huisartsenvervoer goed georganiseerd op basis van korte communicatielijnen. Een meewerkend voorman plant de activteiten van de chauffeurs via digitale roosters, zodat iedereen continu op de hoogte is van wie, wat, hoe en wanneer.

Omdat Witte Kruis als lerende organisatie open staat voor feedback en streeft naar voortdurende verbetering is er regelmatig overleg tussen het team van chauffeurs en de HAP-medewerkers, en zijn er teambuildingbijeenkomsten.

Waarom een HAP voor Witte Kruis kiest:

  • Elke HAP kan een vervoerscontract afsluiten met Witte Kruis tegen scherpe tarieven voor een uitstekende kwaliteit van dienstverlening;
  • Heldere procedures, reglementen en protocollen, afgestemd op de wensen van de HAP;
  • Samenwerking Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en HAP binnen de betreffende regio;
  • Gezamenlijk inkoopvoordeel op medisch materiaal, AED en zuurstof;
  • Gezamenlijke trainingen door ACM Opleidingen (van Witte Kruis).
 
 

Bent u voor uw huisartsen(wacht)post geinteresseerd in (spoed) vervoer door Witte Kruis?

Vraag hier de folder over huisartsenvervoer aan