Hartveilig wonen
Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute circulatiestilstand. Dit is een stilstand van de bloedsomloop, in de volksmond ook wel hartstilstand genoemd. Een acute hartstilstand komt altijd onverwacht en kan overal gebeuren: thuis, op het werk of tijdens het sporten. Het kan iedereen overkomen.

Bij een stilstand in de bloedsomloop is snel handelen van levensbelang. Bij Hartveilig wonen zetten vrijwilligers zich in om het leven van mensen te redden. Deze burgerhulpverleners kunnen binnen 6 minuten ter plekke zijn om te helpen bij een reanimatie in hun dorp, wijk of straat. Hartveilig wonen is georganiseerde burenhulp, ter voorbereiding op de ambulancezorg.

In heel Nederland hebben zich al duizenden vrijwilligers voor Hartveilig wonen aangemeld, en ook Witte Kruis helpt actief mee om van heel Nederland een 6-minutenzone te maken.

Hoe werkt Hartveilig wonen?

  • Op een bepaalde locatie wordt iemand onwel. Omstanders bellen direct 112 en de Meldkamer Ambulancezorg schakelt de ambulancedienst in om naar het slachtoffer toe te gaan.
  • Bij verdenking van een acute circulatiestilstand alarmeert de meldkamer ambulancezorg opgeleide en geregistreerde vrijwilligers; op postcode worden de dichtstbijzijnde vrijwilligers geselecteerd.
  • Zij ontvangen een SMS-bericht of een bericht via de app Hartveilig wonen op hun mobiele telefoon met de locatie van het slachtoffer en/of de locatie van de dichtstbijzijnde AED. Direct wordt van hen gevraagd te reageren met 'ja' of 'nee' op de vraag of zij hulp kunnen verlenen.
  • Wanneer voldoende mensen zich melden, informeert het systeem de andere vrijwilligers dat er voldoende mensen zijn, ook weer via SMS of Whatsapp.
  • De vrijwilligers die daadwerkelijk naar het slachtoffer gaan, bieden hulp tot de ambulance aanwezig is en professionele hulpverleners de zorg overnemen.

AED

Als vrijwilligers gebruik kunnen maken van een Automatisch Externe Defibrillator (AED) is de overlevingskans nog groter. Het apparaat geeft het slachtoffer, indien nodig, een elektrische schok waardoor de bloedcirculatie en daarmee het hartritme weer hersteld kan worden.

Hartveilig wonen wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de participerende gemeenten en vrijwilligers binnen een veiligheidsregio. Overleg en afstemming tussen disciplines (waaronder Witte Kruis) is van wezenlijk belang.

Nieuws

13 februari 2015 - Hartveilig wonen gaat wereldwijd!
Hartveilig wonen, het in ons land zo succesvolle systeem dat levens kan redden bij hartfalen, slaat zijn vleugels uit naar onder meer de Verenigde Staten, Canada, Azië en de rest van West-Europa. Klik hier voor het volledige persbericht

Meer weten over Hartveilig wonen?

Ga naar www.hartveiligwonen.nl. of klik hieronder voor het filmpje en de animatie.