EHBO post
Voor een zo veilig mogelijk verloop van evenementen, van welke soort dan ook, is het belangrijk dat er een EHBO-post aanwezig is. Witte Kruis kan, naast ambulancepersoneel en een ambulancevoertuig, ook goed opgeleid personeel op de EHBO-post leveren, op de fiets, of op de motor.

Er wordt bij EHBO-posten onderscheid gemaakt tussen mobiele en vaste EHBO-posten. Een mobiele post kan in een kraam of caravan gevestigd zijn. Een vaste EHBO-post dient aan een aantal voorwaarden te voldoen qua ruimte en bemensing. U leest ze hier:

 

 • Minimale afmeting van 25 m2, wind- en waterdicht en afsluitbaar;
 • Ligging op de grens van evenemententerrein en openbare weg (plattegrond met locatie van de EHBO-post bekend bij gemeente) en goed bereikbaar voor ambulances;
 • Over het hele terrein makkelijk herkenbaar en bereikbaar - goede bewegwijzering;
 • Mogelijkheid tot alarmering hulpdiensten (mobiele telefonie);
 • Vlakke vloer (in verband met rolstoelen en brancardvervoer);
 • Heldere verlichting binnen met mogelijkheid voor noodstroom en van buitenaf goed herkenbaar in het donker;
 • Minimale temperatuur 19°Celcius;
 • Voorzien van een schone behandelruimte;
 • Permanent bemensd door tenminste één persoon met een geldig EHBO-diploma inclusief reanimatie- en AED-training;
 • Het EHBO-personeel is voor het publiek en de hulpverleningsdiensten herkenbaar aan hun kleding;
 • Indien het evenement kan worden gerelateerd aan drugsgebruik is minimaal één opgeleid persoon aanwezig met EHBD (Eerste Hulp Bij Drugsgebruik).

 

Voor de inrichting van de vaste EHBO-post wat betreft geneeskundige en hygiënische hulpmiddelen en producten gelden ook bepaalde richtlijnen. Deze gedetailleerde lijst is op aanvraag bij de Veiligheidsregio's verkrijgbaar.
 
 

Meer weten over medische dienstverlening bij evenementen?

Vraag hier informatie aan