DIA
Begin 2014 is door Witte Kruis een nieuwe werkwijze geïntroduceerd om ambulances sneller bij een ongeluk of incident te krijgen. Door de Directe Inzet Ambulance (DIA) gaan ambulances direct rijden zodra er zekerheid is over de locatie van een incident.

Gedurende de rit ontvangt de ambulancebemanning de volledige informatie van de patiënt en het incident. Aanleiding voor DIA is de wens van Witte Kruis om prestaties van ambulances verder te verbeteren.

Oude situatie
Tot voor kort was het zo dat iemand die 112 belt een meldkamercentralist aan de lijn krijgt die hem bevraagt om precies te weten te komen wat er medisch gezien met een slachtoffer aan de hand is. Pas als dat duidelijk was, reed de ambulance uit.
Het bevragen van mensen die 112 bellen gebeurde al op een manier die de kwaliteit van zorg optimaal ondersteunt. Waar was verbetering mogelijk?

Nieuwe situatie
Bij DIA gaat de ambulance meteen rijden zodra de locatie van het incident bekend is. Tegelijkertijd wordt het gesprek tussen de meldkamercentralist en de melder van het incident voorgezet. De verwachting is dat DIA één tot anderhalve minuut tijdwinst voor de hulpverlening ter plaatse zal opleveren. De aanrijtijd is immers verkort.

DIA is reeds ingevoerd in alle Witte Kruis-regio's;  Noord- en Oost Gelderland, Noord-Holland Noord, Kennemerland,  Zeeland en Haaglanden. De verwachting is dat deze werkwijze uiteindelijk landelijk zal worden toegepast.