• Home
  • Ambulancezorg
Ambulancezorg
De ambulance is één van de bekendste vormen van spoedvervoer, waarbij het voertuig met sirene en zwaailicht over de weg rijdt.

Daarnaast worden ambulances ingezet voor zorgvervoer en bij de bestrijding van rampen. Ook staat de ambulance paraat bij veel publiekstrekkers, zoals festivals en sportwedstrijden.

Landelijke organisatie
De ambulancezorg in Nederland is, evenals politie en brandweer, verdeeld over 25 regio's. Deze gebieden zijn gelijk aan de 25 veiligheidsregio's waarin Nederland is opgedeeld. De ambulanceorganisaties in de verschillende gebieden, ook wel Regionale ambulancevoorzieningen (RAV's) genoemd, werken onderling samen en worden ondersteund door de sectororganisatie Ambulancezorg Nederland.

Tijdelijke wet ambulancezorg
De Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz), die per 1 januari 2013 in werking is getreden, voorziet erin dat per RAV door de minister Schippers van VWS één organisatie is aangewezen als verantwoordelijke voor het verlenen van ambulancezorg in de regio. Hierbij hoort tevens het in stand houden van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA).

Witte Kruis is de aangewezen partij voor het verlenen van ambulancezorg in RAV Zeeland en RAV Noord- en Oost- Gelderland. In de overige drie RAV’s (Haaglanden, Noord-Holland Noord en Kennemerland) waarin Witte Kruis actief is, is een coöperatie opgericht waardoor Witte Kruis samen met andere diensten de ambulancezorg in deze regio’s verleent. Alle RAV’s voldoen aan de gestelde eisen van de Twaz.