Ambulanceteams
Bent u een evenementenorganisator en gaat het om een klein of groot evenement, dan is het mogelijk om rechtstreeks bij Witte Kruis een of meerdere ambulancevoertuigen met chauffeur en verpleegkundige of ambulance motor aan te vragen tegen marktconforme tarieven, een prima kwaliteit, volledig geoutilleerd en voldoen aan wet- en regelgeving.

Soms loopt de aanvraag van een ambulance via de Veiligheidsregio in uw gebied. Per evenement moet een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente; de gemeente zal het veiligheidsrisico berekenen. Op basis van die risicoanalyse bepaalt de gemeente óf en zo ja, welke medische hulp bij het evenement aanwezig moet zijn.
 
 

Meer weten over medische dienstverlening bij evenementen?

Vraag hier informatie aan