Ambulancemedewerkers
Binnen de ambulancezorg zijn de drie voornaamste functies ambulancechauffeur, ambulanceverpleegkundige en meldkamercentralist . Lees hier de functie-omschrijvingen.

Ambulancechauffeur

Een ambulancechauffeur zorgt ervoor dat de ambulance snel en veilig ter plaatse komt. Hij assisteert de ambulanceverpleegkundige bij het uitvoeren van medische handelingen, bijvoorbeeld door het aangeven van materialen, het klaarzetten van medicijnen en het opstarten van apparatuur en dergelijke.

Communicatie
Tijdens de rit terug naar het ziekenhuis informeert de ambulancechauffeur de centralist van de Meldkamer Ambulancezorg over de toestand van de patiënt en de aard van eventuele verwondingen. De chauffeur is verantwoordelijk voor alle communicatie met de ziekenhuizen, huisartsen, meldkamer, politie en/of brandweer.

Onderhoud voertuig
De chauffeur zorgt ook voor kleine onderhoudswerkzaamheden aan het voertuig, zoals de dagelijkse controle van lampen, sirene, oliepeil, brandstof en mobilofoon. Ook is de ambulancechauffeur verantwoordelijk voor de controle van de medische apparatuur en de hygiëne in de ambulance.

Gespecialiseerde opleiding
Naast technische kennis en inzicht beschikt een ambulancechauffeur over een afgeronde MBO opleiding niveau 3 of 4, een geldig reanimatie- en een EHBO-diploma en rijbewijs B (rijbewijs C en E zijn een pré) met minimaal drie jaar rij-ervaring. Daarnaast heeft een ambulancechauffeur de opleiding tot Ambulancechauffeur afgerond, heeft hij een beroepsspecifieke rijvaardigheidstraining gevold en een Profcheck Verkeers- en Voertuigtechniek afgerond. Deze kunnen tevens intern verzorgd worden door Witte Kruis bij indiensttreding. Belangrijke competenties zijn stressbestendig, betrokken en sociaal vaardig.

Ambulanceverpleegkundige

Een ambulanceverpleegkundige is als eerste verantwoordelijk voor hulpverlening aan de patiënt in en om de ambulance. Daarnaast heeft hij een belangrijke taak bij hulpverlening bij ongevallen en rampen. Indien nodig coördineert de ambulanceverpleegkundige de medische hulpverlening bij de meer complexe ongevallen.

Medisch handelen
Voor een ambulanceverpleegkundige is het belangrijk dat hij in actue situaties zelfstandig alle noodzakelijke medische beslissingen kan nemen en daarnaar kan handelen. Onder handelen wordt verstaan: medicatie toedienen, beademen en defibrilleren.

Stevig in de schoenen staan
Een ambulanceverpleegkundige moet stevig in zijn schoenen staan. Allerlei patiënten kruisen zijn pad, onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Naast vakbekwaam moet hij dan ook zeer stressbestendig zijn. Andere belangrijke competenties zijn betrokken, enthousiast en gericht op verbetering.

Scholing en ervaring
Om ambulanceverpleegkundige te kunnen worden is een HBO-V-opleiding of een MBO-opleiding Verpleegkundige niveau 4 (of diploma A-Verpleegkundige) met daarnaast een specialisatie Intensive Care (IC), Anesthesie of Spedeisende hulp (SEH).  Verder vraagt Witte Kruis om een BIG-registratie, een gespecialiseerde opleiding in ambulancezorg en rijbewijs B. De gespecialiseerde opleiding tot ambulanceverleegkundige kan ook door Witte Kruis verzorgd worden bij indiensttreding.

Meldkamercentralist

De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) biedt dag en nacht adequate zorg. De verpleegkundig centralist van de MKA bepaalt hoe snel en welke hulp een patiënt nodig heeft. Hij alarmeert het ambulanceteam en is de eerste schakel in de zorgketen bij eventuele rampen en calamiteiten.

Eerste aanspreekpunt
De centralist is voor bellers van 112 vaak het eerste aanspreekpunt, de sleutelfiguur. In een spoedeisende situatie zijn mensen vaak in paniek. Dan is het de taak van de centralist om zo kalm en snel mogelijk de noodzakelijke informatie te verzamelen, te analyseren en door te spelen.

Organisatietalent
Naast zijn taak om snel en vakkundig te bepalen waar welke hulp nodig is, heeft de centralist ook verantwoordelijkheid voor het inplannen van zorgvervoer dat niet spoedeisend is. Hij neemt de aanvragen aan, registreert allerlei gegevens en bewaakt de voortgang. Bij grote incidenten en rampen coördineert de centralist de communicatie en regelt hij dat de gehele zorgketen in actie komt.

Verantwoordelijk & professioneel
Een centralist is bij voorkeur een verpleegkundige met specifieke kennis van en ervaring in spoedeisende hulpverlening, zoals ambulancezorg, SEH of IC. Andere functie-eisen zijn ervaring met IT- en registratiesystemen, kennis van de actuele geografische kaart en aanrijroutes. Daarnaast hebben zij de opleiding tot centralist meldkamer, eventueel onderdeel van het inwerktraject en verzorgd door Witte Kruis, gevolgd.

Belangrijke competenties voor deze functie zijn inventiviteit, zelfstandig werken, pro-actief handelen, goed communiceren, probleemoplossend en kwaliteitsgericht.


Kijk bij Over Witte Kruis / Vacatures voor het actuele aanbod en de mogelijkheid om direct te solliciteren.