112 en dan...

In nood?

112 is het landelijke alarmnummer voor politie, brandweer en ambulance bij spoedeisende situaties. Het nummer is gratis en kan met elke telefoon gebeld worden. Bel 112 alléén als elke seconde telt!

Richtlijnen voor het bellen van 112:

Maak bewust de afweging:
  • Bevind ik mij in een acute en levensbedreigende situatie? Bel 112.
  • Bevindt iemand in mijn omgeving zich in een acute en levensbedreigende situatie? Bel 112. Acuut en levensbedreigend is bijvoorbeeld bij een verkeersongeval, bij verdrinking of zware verbranding, bij bewusteloosheid en bij een herseninfarct, ernstige ademhalingsproblemen of circulatiestilstand (hartstilstand).
  • Zijn de klachten vervelend maar minder ernstig? Duren ze bijvoorbeeld al langer en zijn ze niet levensbedreigend? Bel dan de huisarts of de huisartsenpost, bijvoorbeeld bij een blindedarmontsteking of een onfortuinlijke val binnenshuis.

Via 112 krijgt u de centralist aan de lijn

Heeft u 112 gebeld, dan vraagt de 112-centralist eerst waar u zich bevindt en of u politie, brandweer of een ambulance nodig heeft. Heeft u een ambulance nodig, dan wordt u doorverbonden met de Meldkamer Ambulancezorg (MKA).

Via de centralist krijgt u de verpleegkundig centralist van de MKA aan de lijn
In de MKA vraagt de verpleegkundig centralist wat er precies aan de hand is. Hij beoordeelt vervolgens of er een ambulance uw richting op wordt gestuurd. Ook geeft hij instructies wat u het beste kan doen, totdat de ambulance arriveert. De centralist vraagt uw telefoonnummer voor het geval de ambulance u niet meteen kan vinden. De centralist kan ook tot de conclusie komen dat andere medische hulp dan een ambulance op dat moment beter is; volg in elk geval de aanwijzingen van de centralist op.

Wat te doen als 112 niet bereikbaar is?

In principe is 112 dag en nacht en in heel Nederland bereikbaar. Bij hoge uitzondering kan het zo zijn dat 112 tijdelijk niet bereikbaar is. In dat geval kunt u het volgende doen:
  • Krijgt u met uw vaste toestel geen gehoor? Probeer uw mobiele toestel.
  • Krijgt u met uw mobiele toestel geen gehoor? Probeer een (ander) vast toestel.
  • Zijn alle telefoonvoorzieningen uitgevallen? Zoek dan het dichtstbijzijnde bureau van politie op, een brandweer- of huisartsenpraktijk.
  • Mocht de alarmcentrale in zijn geheel uitvallen, dan verstrekt de Inspectie Veiligheid en Justitie informatie op maat aan de burger. Dit gebeurt via de landelijke en/of regionale pers en via de eigen woordvoerders van de Inspectie.